Részvételi feltételek

Az Energy3000 solar GmbH (a továbbiakban lebonyolító vagy szervező) által szervezett versenyen való részvétel ingyenes, és kizárólag jelen részvételi feltételek az irányadóak.

A verseny menete

A verseny időtartama 2024. április 10-én 9:00 órától 2024. április 14-én 17:00 óráig tart. Ebben az időszakban lesz lehetőségük a felhasználóknak online részt venni a versenyen.

Részvétel

A versenyen való részvételhez ki kell tölteni és el kell küldeni az itt található részvételi lapot. Erre kizárólag a verseny időtartama alatt van lehetőség.  A jelentkezési határidő után beérkező nevezéseket a sorsolás során nem áll módunkban figyelembe venni.

A versenyen résztvevőnként csak egy benyújtott regisztráció lehetséges. Szigorúan tilos több e-mail cím vagy több Facebook profil használata a nyerési esélyek növelése érdekében.

A versenyen való részvétel ingyenes.

Részvételi feltételek

A versenyen csak az elektrotechnikai és elektronikai szektorban működő cégek vehetnek részt. A részvétel nem korlátozódik az Energy3000 vásárlóira, és független a jövőbeni vásárlásoktól.

A versenyen nem vehetnek részt a verseny kidolgozásában és lebonyolításában közreműködő személyek, az alkalmazottak, valamint családtagjaik. Az Energy3000 fenntartja a jogot arra is, hogy saját belátása szerint kizárjon valakit a versenyből, pl

  1. a) a versenyhez való hozzáférés vagy a verseny lebonyolításával kapcsolatos manipuláció esetén, b) jelen részvételi feltételek megsértése esetén,
  2. c) tisztességtelen kereskedés esetén vagy
  3. d) hamis vagy félrevezető információ közlése a versenyben való részvételkor.

Eredmény

Nyeremény:

1 raklap Longi LR5-54HTH-425M napelem

A résztvevők a határidő lejárta után egy véletlenszerű sorsoláson vesznek részt. Ha a verseny feladathoz kötődik, akkor csak azok a résztvevők vesznek részt a sorsoláson, akik a feladatot megfelelően teljesítették.

A nyertest külön e-mailben értesítjük nyereményről.

A nyereményt kizárólag a nyertesnek vagy a kiskorú nyertes törvényes képviselőjének juttatjuk el. A nyeremény cseréje, saját átvétele vagy készpénzes kifizetése nem lehetséges.

A nyeremények szállításával kapcsolatban felmerülő költségeket a szervező viseli. A nyeremény átvételével kapcsolatos minden további költség a nyertest terheli. A nyertes felelős a nyeremény adóztatásáért.

Ha a nyertes 3 héten belül kétszeri értesítés után sem válaszol, a nyeremény átruházható egy másik résztvevőre.

A verseny vége

A szervező fenntartja a jogot, hogy a versenyt előzetes értesítés és indoklás nélkül lezárja. Ez különösen vonatkozik minden olyan okra, amely megzavarná vagy megakadályozná a verseny tervezett lebonyolítását.

Adatvédelem

A versenyen való részvételhez szükséges a személyes és céges adatok megadása. A résztvevő garantálja, hogy az általa megadott személyes és céges adatok, így a keresztnév, vezetéknév, cégnév, cég honlapja és e-mail címe a valóságnak megfelelőek és pontosak. Az Energy3000 a verseny lebonyolításánál az adatvédelmi szabályzatára hivatkozik.

A szervező a résztvevő személyes adatait a hozzájárulása nélkül nem adja át harmadik félnek, és nem teszi hozzáférhetővé.

Ez alól kivételt képez az Energy 3000 solar GmbH, melynek a verseny lebonyolítása céljából adatokat kell gyűjtenie, tárolnia és felhasználnia.

Nyerés esetén a nyertes hozzájárul nevének és lakhelyének a szervező által használt hirdetési médián való közzétételéhez. Ez magában foglalja a nyertes kihirdetését az üzemeltető honlapján és közösségi média felületein.

A résztvevő a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonást írásban kell elküldeni a szervezőnek a versenyalkalmazás impresszum rovatában megadott elérhetőségeire. A hozzájárulás visszavonását követően a résztvevő személyes adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.

Facebook jogi nyilatkozat

Ez a kampány nem kapcsolódik a Facebookhoz, és semmilyen módon nem szponzorálja, nem támogatja vagy szervezi a Facebook.

Alkalmazandó jog

A versennyel kapcsolatos kérdéseivel, panaszaival  forduljon a szervezőhöz. Az elérhetőségeket a versenyalkalmazás impresszum részében találja.

Az verseny szervezőjére kizárólag az Osztrák Szövetségi Köztársaság törvényei vonatkoznak. Fellebezésnek helye nincs.

Elválaszthatósági záradék

Amennyiben a jelen részvételi feltételek valamely rendelkezése részben vagy teljes egészében érvénytelenné válik, vagy hiányosnak bizonyul, az nem érinti jelen részvételi feltételek érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés helyett az a jogilag megengedett szabályozás az irányadó, amely az érvénytelen rendelkezésben kifejezett gazdasági értelemhez és célhoz a legközelebb áll. Ugyanez vonatkozik a részvételi feltételek hiányosságaira is.