Michael Bairhuber Vice President

Марката Huawei е символ на концентрирана сила! В допълнение към висококачествените продукти, благодарение на безбройните предимства на Huawei, е създаден доста впечатляващ и надежден пакет – не само за нас като дистрибутор, но и за нашите специализирани партньори и техните крайни клиенти.

Като част от дългогодишното ни партньорство, много колеги от Huawei вече ни посетиха, както и ние също бяхме топло посрещнати в централата на компанията.

Обменът на информация с висшето ръководството на Huawei, и по-специално с управляващият директор на Huawei Smart PV Business, Sai Kuang, беше истинско събитие. Това ни позволи да укрепим и разширим още повече нашето партньорство.

Също така, трябва да бъде споменат и нашият мениджър в Huawei Channel, Stella. Тя винаги е готова да ни помогне и играе важна роля за съвместния ни успех. Благодарим ти, Stella, за ежеднената ти подкрепа!

производител: