Kenneth NeuhauserTrainee Technical Engineering

В сравнително новото, но изключително успешно партньорство с Tongwei Solar вече сме постигнали значителни успехи. Заедно успяхме да приложим иновативни решения в областта на слънчевата енергия, които въплъщават както технологично съвършенство, така и устойчивост.

Сътрудничеството ни се характеризира с ефективна комуникация в плавен обмен на информация. По специално Christina Wang се оказа много надеждно и заслужаващо доверие лице за контакт, което винаги се стреми да постигне общите ни цели.

Tongwei Solar спомогна за укрепване на нашите позиции в сектора на слънчевата енергия, за насърчаване на устойчивия растеж и за значителния принос към глобалния енергиен преход.

Гордеем се с постиженията си до момента и очакваме с нетърпение възможността да продължим да работим в тясно сътрудничество с тях и през следващите години. Убедени сме, че партньорската ни връзка е силна и че заедно ще постигнем още много успехи.

производител: