Heinz SchuldVice President

Дълго време търсех опростена и интуитивна система за монтаж на моите проекти за плоски покриви. Винаги съм се питал защо при плоските покриви не можем да използваме рентабилния материал стомана, който от години се използва успешно в открити пространства.

С „iFix“ voestalpine успя да разработи система само от три стоманени компонента. Тези три компонента са подходящи за всички обичайни рамкови фотоволтаични модули и това позволява гъвкав, лесен и бърз монтаж на покрива.

Радвам се, че имаме бизнес партньор, който е не само експерт в областта на материалознанието и процесите на формоване, но и доставя висококачествени компоненти, които мога да използвам без колебание в моите проекти. В същото време в лицето на voestalpine имаме партньор, който ни изслушва внимателно и ни позволява да правим предложения за подобрения. Пример за това беше предложението ми да бъде поставен символът за заземяване върху продуктите.

Освен това, от логистична гледна точка продуктът е истинска мечта. Опакован грижливо в картонени кутии, той се пробира във всеки европалет. Няма дълги пръти или обемисти части.

производител: