Doris Renner  Category Management

Fronius всъщност е един от най-дългогодишните доставчици на Energy3000. Повече от 10 години Астрид е моят пряк контакт. За нас съвместното партньорство не означава само постигане на цифри и цели. На лично ниво също е важно да растем заедно, да изграждаме доверие и да работим върху споделени ценности. Това рядко работи перфектно от самото начало. Но смея да кажа, че в нашия случай постигнахме всичко много бързо. Нашите бизнес отношения се характеризират с честна комуникация и открити дискусии, симпатия и взаимна подкрепа.

производител: