Правна информация

Energy3000 solar оценява Вашето посещение на този уебсайт и интереса Ви към нашите продукти.

Изискване за предоставяне на информация съгласно §5 от Закона за електронната търговия, §14 от Кодекса на фирмите, §63 от Индустриалния кодекс и изискване за разкриване на информация съгласно §25 от Закона за медиите.

Информация за „Energy3000 solar GmbH“

Този уебсайт се поддържа от „Energy3000 solar GmbH“.

Предмет на дейност: изграждане и дистрибуция на фотоволтаични системи и системи за съхранение на енергия

Регистрационен номер на дружеството: FN 304340i на LG Eisenstadt

Данъчен идентификационен номер за продажбите: ATU 63893433

Член на Австрийската федерална икономическа камара

Търговски орган: Районна администрация Айзенщат

Правни разпоредби: Търговски разпоредби – www.ris.bka.gv.at

Авторски права:

©Копирни права Energy3000 solar. Всички права запазени. Текстовете, изображенията и графиките, както и тяхната подредба на уебсайта Energy3000 solar са защитени от законите за авторското право и други защитни закони.

Съдържанието на този уебсайт не може да бъде копирано, разпространявано, променяно или предоставяно на трети лица с търговска цел. Бихме искали да отбележим, че някои от изображенията, съдържащи се в уебсайта, са обект на авторско право на трети страни. Всяко използване на изображения и/или текстове от този уебсайт изисква писменото съгласие на Energy3000 solar GmbH.

Снимки на началната страница: Снимка от Крис Шпигел, Снимка от rawpixel

©fotolila.com

Отговорност

Този уебсайт е съставен с възможно най-голяма отговорност. Въпреки това не може да се даде гаранция за верността и точността на съдържащата се информация. Всяка отговорност за вреди, произтичащи пряко или косвено от използването на този уебсайт, се изключва.

В случаите, когато този уебсайт препраща към уебсайтове, управлявани от трети страни, Energy3000 solar не поема отговорност за тяхното съдържание. Съгласно § 17 от ECG ние не носим отговорност за уебсайтове, към които има препратки, тъй като не сме имали и нямаме информация за незаконни дейности, не сме забелязали такива и бихме премахнали препратките незабавно, ако ни стане известно за някакви незаконни дейности.

Ако забележите проблемно или незаконно съдържание, моля, свържете се с нас незабавно. Данните за контакт ще намерите в правното известие.

Отговорност за съдържанието

Energy3000 solar GmbH

Industriestraße V/1

7052 Müllendorf

Австрия

Уебсайт: http://energy3000.com

E-mail: office(at)energy3000.com