Мислим в перспектива:

С помощта на устойчиви енергийни системи и решения ние превръщаме света в чиста и зелена планета – за нас и за бъдещите поколения.
planet

ПланетаУстойчивите действия означават внимателно използване на ресурсите – нашият принос е „зелено“ електричество за планетата и решения за ефективно използване на енергията.

people

ХоратаEnergy3000 е семейна компания, която се фокусира върху „семейството“, защото това което сме постигнали е благодарение на нашите служители. Това се отразява и в ежедневната ни дейност: чрез уважителни и отговорни отношения с всички наши клиенти и партньори.

product

ПродуктДа спрем е невъзможно – ние винаги следим за най-новите иновации. Ние включваме в портфолиото си само продукти, които отговарят на нашите строги критерии за качество. Това гарантира доверието на нашите партньори и нашата международна конкурентоспосбност.

profit

ПечалбаС нашите продукти и решения ние се стремим да направим възобновяемата енергия не само икономически изгодна, но и социално и обществено значима – именно затова работи слънцето за нас.

philosophy

ФилософияВ Energy3000 винаги сме готови за иновации – реагираме бързо и гъвкаво на променящите се обстоятелства, но също така смело прокарваме нови пътища. По този начин ние сме активен участник в енергийния преход.

passion

СтрастВсеки ден работим с огромно желание, водени от най-дълбоко убеждение. Всеки един от нас – днес за утре.